قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی

نکته ۱) ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول فوق را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، فاروس مسئولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

 

نکته ۲) در صورتی که مبدأ پرواز شما از تهران می باشد، با توجه به شرکت هواپیمایی مربوطه، شما باید به ترمینال مربوطه در فرودگاه مهرآباد مراجعه نمایید که به شرح ذیل می باشد :​

در خصوص پروازهای زاگرس و کیش ایر به ترمینال شماره ۱ فرودگاه مهرآباد مراجعه نمایید و در خصوص پرواز های ایران ایر، ایران ایر تور، نفت، قشم ایر، آتا، معراج به ترمینال شمارۀ ۲ فرودگاه مهرآباد مراجعه نمایید .در خصوص پروازهای تابان، آسمان، اترک، کاسپین و ماهان به ترمینال شماره ۴ فرودگاه مهرآباد مراجعه نمایید.

 

برچسب ها {{item.name}}
;